2002 yılında Ceren Veteriner Hizmetleri olarak Konya'da kurulan işletmemiz, Kanatlı ve Büyükbaş hayvan sağlığı , besleme, çiftlik ve sürü sağlığı yönetimi konularında hizmet vermektedir.

Hayvancılık sektörünün gelişmesine paralel olarak hizmetlerimizin daha etkin yürütülebilmesi, endüstriyelleşen işletmelerin ve sektörde hizmet veren teknik ekiplerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla 2007 yılında Ceren Veteriner Laboratuvarını hizmetinize sunmuş bulunuyoruz.

İlkeli, Güvenilir, Doğru , Araştırmacı, Yenilikçi bir anlayışla hareket Ceren Veteriner Kliniği ve Laboratuvarı kanatlı ve büyükbaş hayvanlarda klinik, hayvan besleme ve danışmanlık hizmetleri, konsültasyonları ile ilgili her konuda en doğru tedavi seçeneğini teşhisle belirlemektedir.

Tedaviden önce “Kesin Teşhis” hekimin sloganı olması gerektir. Beşeri hekimlikte de hekimliğimizde de laboratuvar desteği olmayan teşhislerde yanılgı oranı yüksek olacaktır.

Özelliklede günümüz hayvancılığının entegre hale gelmesi ile birlikte çok sayıda ve de sürekli ilave olan hastalıklarda doğru kararlar verebilmek için klinik çabalar yetersiz kalmaktadır.

Sürülerin sayısal büyüklüğü, hastalıkların aniden çıkıp hızlı yayılabilmesi, bir çok olayda sekonder faktörlerin birlikteliği yada hemen arkasından devreye girmesi, olayı daha da komplike edecektir. Geç kalındığında da ciddi işletme problemleri ortaya çıkmaktadır.

Laboratuar bulguları ile çalışmak, günümüz Veteriner Klinik Hekimliğinin teşhis ve tedavisinde artık olmazsa olmazlar arasında yerini almaktadır.

Günümüzde Vitamin ve Antibiyotik Hekimliğinin yerini; bilinçli, ileri tanı ve teşhis yöntemlerini kullanmayı esas alan, tedavilerinin etkilerini görünür hale getirip izleyebilen, çağdaş Veteriner Hekimlerin teşhis ve tedavileri almaktadır.

Laboratuvar hizmetleri, teşhis kadar ,korumaya yönelik amaç taşımaktadır .Sonuçta hastalık nedenini belirleyip üzülmek yerine, olumsuzlukları minimize edebilecek sistemi kurabilmek üzere laboratuvardan yararlanmak akıllıcadır.

AnasayfaKurumsalLaboratuvar İnsan Kaynaklarıİletişim
www.cerenvet.com • info@cerenvet.com • Copyright © Ceren Veterinerlik 2012